E-Bilim wideo okuw platformasy size iňlis dili kurslaryny hödürleýär.

0
1268
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
ebilim.tm@gmail.com
E-Bilim wideo okuw platformasy sizi iňlis dilini başlangyç derejeden tölegsiz wideo kurslar şekilinde öwrenmäge çagyrýar. Ähli höwesjeňler öwrenmäge başlamak üçin, biziň saýtymyza www.ebilim.com.tm registrasiýa edip ýa-da App Store/Play Marketden ýükläp alyp bilersiňiz.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler