Iş, Вакансия - Iş dolandyryjy, Управляющий - Менеджер по персоналу

0
1951
Hunar:
Менеджер по персоналу
Welaýat:
Mary
Bilimi:
Orta
Iş sagady:
SCHEDULE_3
Tejribesi:
2 ýyl
Aýlyk:
1300-4000 man.
Telefon belgiňiz:
+99362818883
Pocta:
yonekeysowda@gmail.com
Iş dolandyryjy

Wezipäniň borçlary:
• Bölümdäki işgärleriň umumy dolandyryşygyny üpjün etmek;
• Iş meýilnamalaryny düzmek we hasabat bermek;
• Işewürlik amallaryny guramak, şeýle hem web sahypasyny ösdürmek;
• Işgärleriň işini başarnykly we netijeli guramak;
• Bölümiň işgärleriniň işiniň netijelerine jogapkär bolmak;
• Toparyň her aý soňky netijeleri boýunça jogapkär bolmak;
• Gündelik işleriň ýerine ýetirilişini ýeňilleşdirmek;

Talaplar:
• Satuw we dolandyryş tejribesi - azyndan 3 ýyl
• Işlemek islegi we arzuwy
• Marketing we wagt-dolandyryşynyň esaslaryny bilmek
• Maliýe meýilnamalaşdyryş ukyby
• Şeýle hem satuwy artdyrmak boýunça ukyp we tejribe
• Topar bilen bilelikde gowy gatnaşykly işlemek

Biz size hödürleýäris:
- Durnukly ösýän kompaniýada işlemek
- Dostlukly we hyjuwly toparda işlemek
- Aýlyk: 1300-den 4000 TMT (aýlyk + bonus)
- Iş günleri: Sişenbe gününden Ýekşenbe gününe çenli
- 09.00-dan 18.00-a çenli iş tertibi; arakesme 13.00-14.00

Biziň elektron salgymyza özüňiz baradaky maglumatlary ugradyp bilersiňiz

Управляющий

Обязанности:
•Общее руководство коллективом;
•Составление планов работы и ведение отчетности;
•Организация бизнес-процессов, а также развитие сайта
•Грамотно и эффективно организовать работу сотрудников, а также постановку их задач
•Нести ответственность за результаты работы сотрудников отдела
•Быть ответственным за конечный финансовый результат команды
•Оптимизировать выполнение повседневных задач

Требования:
•Опыт работы в сфере продаж и менеджмента - не менее 3-х лет
•Наличие инициативы и желание работать
•Знание основ маркетинга и тайм-менеджмента
•Умение составления финансового планирования
•Также иметь опыт в увеличении продаж
•Умение работать в команде

Мы вам предлагаем:
Работа в стабильно развивающийся компании
Работа в дружном и амбициозном коллективе
Заработная плата: от 1300 до 4000 ТМТ (оклад+премиальные)
Рабочие дни: со Вторника по Воскресенье
График работы с 09.00 до 18.00; обед 13.00-14.00
Отправьте на нашу электронную почту ваше резюме
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler