proyekt manager gerek -

0
1136
Hunar:
Welaýat:
Mary
Aýlyk:
0 man.
Telefon belgiňiz:
+99361291851
Pocta:
sanlyacar.manager@mail.ru
Näme etmeli:

Muşderiler bilen telefon(jaň) aragatnaşygy
Täze musderleri cekmek
Musderler bilen geplesik we sertnamalary baglasmak

Biziň Talaplarymyz:

Rus we turkmen dilini bilmek hokmanydyr.
Web saytdan başy cykmaly

Islemeli yeri Mary
Aylyk iš tejribäňize bagly
+99361291851
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler