Soňky habarlar

Arhiw

Şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi

0
29255
Salgysy:
Ашхабад, ул. Гёроглы, дом 48
Web adres:
www.medeniyet.gov.tm/tk/organization/35
Soňky täzelenme:

Şekillendiriş sungatynyň sergi merkeziniň binasy Aşgabatda Görogly köçesiniň 48-nji jaýynda ýerleşýär. 1952-nji ýylda gurlan. Ol iki gatdan ybarat bolup, dört sany sergi zallaryndan we birnäçe iş kabinetlerden ybarat. 


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler