Soňky habarlar

Arhiw

Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäny öwreniş muzeýi

0
74805
Salgysy:
г. Дашогуз, ул. Андалиба, 25
Telefon belgiňiz:
(+993322) 9-28-75
Web adres:
http://dashoguzmuseum.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler