Soňky habarlar

Arhiw

“Aşgabat” kinoteatrynda boljak baýramçylyk konserti

0
9458
Soňky täzelenme:

27-nji oktýabrda 18:00-da “Aşgabat” kinoteatrynda baýramçylyk konserti bolar. Onda milli estradanyň Arslan Gulmämmedow, Döwlet Nurlyýew, Mekan Annaýew, Sapa Jumaýew (SAAP), Ybraýyn Selimow, Patyşa Nasyrow ýaly ýyldyzlary çykyş eder.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 93-67-25 (45), +993 (65) 66-66-64.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler