Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

1
75467
Salgysy:
г.Ашхабад, проспект Арчабиль, 156
Telefon belgiňiz:
(+99312) 39-48-05 Faks: (+99312) 39-48-74 (75)
Pocta:
mlsp@online.tm
Web adres:
https://mlsp.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler