Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

0
30960
Salgysy:
г.Ашхабад Арчабиль ш , 156
Telefon belgiňiz:
(+99312) 39-48-05 Faks: (+99312) 39-48-74
Web adres:
e-mail: mlsp@online.tm

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň