Soňky habarlar

Arhiw

Barren Rezorsiz Petroleum Limited

0
8704
Pocta:
Viktoriya.Nurberdiyewa@asb.burren.co.uk
kompaniýasynyň şahamçasy ITT2013/100086— slagketçerleri (Slug Cateher) getirmek (üpjün etmek) boýunça BÄSLEŞIGIŇ möhletini uzaldýar.
Bäsleşigiň möhleti 2013-nji ýylyň 31-nji ma ýy, sagat 17:00.
Ähii gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: Viktoriya.Nurberdiyewa@asb.burren.co.uk) ibermelidir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler