Soňky habarlar

Arhiw

«Barren Rezorsiz Petroleum Limited» kompaniýasynyň

0
8230
Pocta:
aleksey.butenko@asb.burren.co.uk
şahamçasy ITT2013/100079— guýy agzy enjamlary we fontan armatura 15 K PSI degişli üpjün etmäge we hyzmatlary bermek barada BÄSLEŞIGIŇ möhletini uzaldýar.
Bäsleşigiň möhleti 2013-nji ýylyň 16-njy maýy, sagat 17.00.
Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: aleksey.butenko@asb.burren.co.uk) ibermelidir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler