Soňky habarlar

Arhiw

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky hyzmatdaşlyk edarasy

0
76121
Salgysy:
Ашхабад, ул. М. Косаева, 1 проезд, 8
Telefon belgiňiz:
+99312344677; + 99312344678
Pocta:
DELEGATION-TURKMENISTAN@eeas.europa.eu
Web adres:
https://eeas.europa.eu/delegations/turkmenistan
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., M.Kösäýew köçesi, 1 geçelge, jaý 8.
tel.:34-46-77 faks:34-46-78.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler