Soňky habarlar

Archive news

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky hyzmatdaşlyk edarasy

0
8124
Salgysy:
г.Ашхабад, ул. М. Косаева, 1 проезд, 8
Telefon belgiňiz:
(+99312) 34-91-57, факс: 34-46-78

Aşgabat ş., M.Kösäýew köçesi, 1 geçelge, jaý 8.
tel.:34-46-77 faks:34-46-78.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň