Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebitleýin merkezi

0
24967
Salgysy:
г.Ашхабад, Арчабиль шаелы, 43
Telefon belgiňiz:
(+99312) 48-16-13, факс: 48-16-07

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 43.
tel.: 48-16-13 faks: 48-16-07.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň