Soňky habarlar

Arhiw

Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebitleýin merkezi

0
38202
Salgysy:
Ашхабад, проспект Арчабиль, дом 43
Telefon belgiňiz:
+99312481613, факс: +99312481607
Web adres:
www.unrcca.unmissions.org
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 43.
tel.: 48-16-13 faks: 48-16-07.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler