Soňky habarlar

Arhiw

Государственная оптово-розничная торговая фирма "Туркменмясомолторг"

0
10570
Salgysy:
Ашхабад, ул.Щорса, 1
Telefon belgiňiz:
(99312) 320222, 320473
торговля продуктами питания, переработка мяса

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler