Soňky habarlar

Arhiw

«HASAR» HJ

0
141037
Salgysy:
Туркменистан, г.Ашхабад, ж/к Шор, ул. Алтын сув, д.11.
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 74-36-16, 74-36-22, Факс: (+993 12) 74-32-37
Pocta:
hasar@online.tm
Web adres:
www.hasar.tm
Soňky täzelenme:

"Hasar" hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň konditer önümçiligi boýunça iň iri kärhanasydyr. "Hasar" konditer önümleriniň ilkinji önümçiligi 2000-nji ýylyň aprel aýynda gurnaldy. Häzirki wagt "Hasar" HJ-niň konditer fabriginde 350-den gowrak adam zähmet çekýär.

"Hasar" assortimentinde şokoladly süýjüler, örtükli süýjüler, karamel, köke, iris, wafli we marmelad ýaly dürli konditer önümleriniň 100 golaý görnüşi bar.

"Hasar" kärhanasynda ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 ýörelgelerine esaslanýan azyk howpsuzlygy we hil dolandyryş ulgamlary gurnaldy we tassyklandy, şeýle hem halal azyk önümlerine umumy talaplary kesgitleýän GSO 2055-1:2015 we UAE. S 2055-1:2015 halkara standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän ulgam ornaşdyryldy.

"Hasar" içerki bazarda önümleriniň iň ýokary elýeterliligi syýasatyny durmuşa geçirýär, "Hasar" önümleriniň satuw geografiýasy tutuş Türkmenistany öz içine alýar. "Hasar" önümleri içerki bazarda-da, Türkmenistanyň serhedinden has uzakda-da giňden tanalýar.

"Hasar" HJ-i adyny Türkmenistanda ýerleşýän Kopetdagyň iň belen dag gerşiniň hormatyna almak bilen özüniň iň ýokary üstünliklere tarap ymtylýandygyny nygtaýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler