Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky dokma fabrigi

0
23724
Salgysy:
Марыйский велаят, Векильбазарский этрап
Telefon belgiňiz:
+(993 522) 4-25-02/04/05 +(993 522) 4-25-07
Web adres:
http://www.wekilbazardokma.gov.tm/

Продукция: суровая х/б ткань


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler