Soňky habarlar

Arhiw

Министерство Экономики Туркменистана

0
9414
Salgysy:
г.Ашгабат, ул. Азади
Telefon belgiňiz:
(993 12) 510890

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň