Министерство Экономики Туркменистана

0
48184
Salgysy:
г.Ашгабат, ул. Азади
Telefon belgiňiz:
(993 12) 510890

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler