Soňky habarlar

Arhiw

Hususy kärhana

0
1249
Eýesi:
Dovlet Atagarryyev
Salgysy:
Mary şäheri
Telefon belgiňiz:
+99365602696
Pocta:
dov1608@gmail.com
Soňky täzelenme:
Işewürleriň dykgatyna! 200-den gowrak iş görnüşleri bar bolan "Ýüwrük ýeller" hususy kärhanasy konsalting, eksport-import söwda amallary, gurluşyk-gurnama we önümçilik işleri babatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy hödür edýär (kärendesine almaklyk hem mümkinçiligi bar) .

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler