Soňky habarlar

Arhiw

Aýs-dan aksiýa

0
31364
Telefon belgiňiz:
+99365017243
Pocta:
ays-tm@mail.ru
Soňky täzelenme:

Alkogolsyz içgileri öndüriji “Aýs” aksiýa geçirýändigini mälim edýär. Köp mukdarda içgi satyn alanlara sowgatlar, şol sanda gymmat bahaly sowgatlar hem garaşýar.

Aksiýa 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli dowam eder. 

Aksiýanyň şertleri we goşmaça maglumatlar bilen şu salgy arkaly tanşyp bilersiňiz.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler