Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna eserleri (7-9-njy oktýabr)

0
7378
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry:

8-nji oktýabr: «Seniň wepaň üçin» 19:00;

9-njy oktýabr: «Şadyýan wäşiler» 19:00.

 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry:

8-nji oktýabr: «Ýürek telwasy» 19:00;

9-njy oktýabr: «Ynam. Umyt. Söýgi» 19:00.

 

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry:

7-nji oktýabr: «Andro we Sandro» 19:00;

8-nji oktýabr: «Üç jojujak we çal möjek» 12:00;

8-nji oktýabr: «Ugur tapyjy magşuk» 19:00;

9-njy oktýabr: «Gyrmyzy papajyk» 11:00;

9-njy oktýabr: «Gyrmyzy papajyk» 13:00;

9-njy oktýabr: «Uýalar» (oýun ilkinji gezek görkezilýär) 19:00.

 

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

8-nji oktýabr: «Amanat giýew» 19:00;

9-njy oktýabr: «Gumly gelin» 19:00.

 

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

8-nji oktýabr: «Çynymy aýtsam...» 19:00;

9-njy oktýabr: «Söýgi bar ýerinde» 19:00.

 

Türkmen Döwlet gurjak teatry:

7-nji oktýabr: «Alýaňak» 17:00;

7-nji oktýabr: «Çagaly öý bazar» 19:00;

8-nji oktýabr: «Maşa we aýy» 17:00;

8-nji oktýabr: «Şadyýan şow» 19:00;

9-njy oktýabr: «Gyzyl alma» 12:00;

9-njy oktýabr: «Gyzyl alma» 17:00;

9-njy oktýabr: «Japbaklar» 19:00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler