Soňky habarlar

Arhiw

Ekolog-talyplaryň arasynda innowasion ylmy-barlag işleriniň bäsleşigi

0
9968
Soňky täzelenme:

Galyndylary gaýtadan ulanyp önümleri öndürmegiň innowasion usullaryny işläp-taýýarlamak boýunça ylmy-barlag işleriniň bäsleşigini yglan edildi.  

Bäsleşige Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Oguzhan adyndaky inzener-tehnologiýalar uniwersitetiniň, S.A.Niýazow adyndaky Oba hojalyk uniwersitetiniň ekologiýa, senagat ekologiýasy, agroekologiýa hünärleriniň 4-5-nji ýyllyk talyplary gatnaşyp bilerler.

Ylmy işleri 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 13-ne çenli tabşyrmaly.

Doly maglumat bilen şu salgy arkaly tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler