Soňky habarlar

Arhiw

“Python dilinde oýunlary programmirlemek” temasy boýunça okuw sapagy

0
9963
Salgysy:
ул. А.Ниязова № 174, здание СППТ, 8 этаж
Telefon belgiňiz:
+99312210499
Soňky täzelenme:

7-nji oktýabrda “Iş nokady” HJ-i Programmirlemegiň çagalar üçin halkara mekdebi “Coddy” bilen bilelikde “Python dilinde oýunlary programmirlemek” temasy boýunça geçiriljek okuw sapagyna çagyrýarlar.

 

Sapagyň mugallymy: oýunlary programmirleýji German.

 

Sapaga şu salgy arkaly ýazylyp bilersiňiz.

 

Sapagyň geçiriljek wagty 14:00-16:00.

Sapagyň bahasy 120 (bir ýüz ýigrimi) manat.

 

Giňişleýin maglumatlar bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler