Soňky habarlar

Arhiw

Galam market okuw esbaplary üçin 20% -e çenli arzanladyş yglan etdi

0
11036
Salgysy:
Ашхабад, ТРЦ «Беркарар», магазин А-19 (цокольный этаж); ТЦ «15 лет Независимости» (Оптовый рынок), 1 этаж, магазин А-107.
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 46 81 56, (+993 12) 46 96 02, (+993 12) 42 29 29
Soňky täzelenme:

 «Galam» mekdep we kanselýariýa harytlarynyň dükanlar tory okuwçylar üçin zerur bolan mekdep harytlarynyň ähli görnüşlerine, şeýle-de okuw torbalaryna 15-20% arzanladyş yglan etdi.

Arzanladyş 31-nji awgusta çenli dowam edýär.

Dükandan 300 manat we ondan köp möçberde söwda edilen ýagdaýynda satyn alnan harytlar Aşgabat şäheriniň çägine tölegsiz eltilip berilýär. Şunuň bilen birlikde dükanyň ýurduň welaýatlaryna hem 2-3 günüň dowamynda eltip berme hyzmaty bar.

Habarlaşmak üçin:

Aşgabat ş., «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi, A-19 dükany (0-njy gat). Telefon belgileri: (+993 12) 46 81 56, (+993 12) 46 96 02.
Aşgabat ş., «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi, 1-nji gat, A-107 dükany. Telefon belgileri: (+993 12) 42 29 29.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler