Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görjezilejk sahna eserleri (13.05.2022-15.05.2022)

0
5556
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry:

 • 13-nji maý: «Gelinler» 19:00;
 • 14-nji maý: «Hazyna» 19:00;
 • 15-nji maý: «Söýgide serhet bolmaz» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry:

 • 13-nji maý: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;
 • 14-nji maý: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;
 • 15-nji maý: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry:

 • 13-nji maý: «Arşyn mal alan» 19:00;
 • 14-nji maý: «Böwenjik» 13:00;
 • 14-nji maý: «Şekspir barada teatrlaşdyrylan oýun» 19:00;
 • 15-nji maý: «Aladdin we jadyly çyra» 11:00; 13:00;
 • 15-nji maý: «Söýgi we mekirlik» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 13-nji maý: «Ak gämi» 18:00;
 • 14-nji maý: «Gyzyl alma» 19:00;
 • 15-nji maý: «Gyzyl alma» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 13-nji maý: «Ene» (Oýun ilkinji gezek görkezilýär)19:00;
 • 14-nji maý: «Gülki agşamy» 19:00;
 • 15-nji maý: «Gülki agşamy» 19:00.

Türkmen Döwlet gurjak teatry:

 • 13-nji maý: «Iň hezil gün» 19:00;
 • 14-nji maý: «Külbejik» 12:00;
 • 14-nji maý: «Çagaly öý bazar» 19:00;
 • 15-nji maý: «Alýaňak» 12:00, 17:00;
 • 15-nji maý: «Çagaly öý bazar» 19:00.

Teatr sahnasynda görkeziljek oýunlar üçin petekleri teatrlaryň kassalaryndan alyp bolýandygyny ýatladýarys.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler