Arhiw

Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugy

0
9829
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Огузхан, 203
Telefon belgiňiz:
+(99312) 392400; 392479 Факс: +(99312) 392442
Pocta:
turkmenhydromet@gmail.com
Web adres:
http://meteo.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler