Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

0
12180
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Битарап Туркменистан, 465
Telefon belgiňiz:
+(99312) 921212 925230
Pocta:
tpress@online.tm
Web adres:
https://tdh.gov.tm/tk
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler