Soňky habarlar

Arhiw

Sinalco aksiýa yglan edýär

0
17591
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 34 75 22

Sinalco täze ýyla bagyşlap 07.12.2020-03.01.2021 aralygynda mega aksiýa yglan edýär.

Jemi ýaryşa 30 müňden gowrak baýrak çykarylýar.  «Sinalco»  içgilerinden, futbolkalardan, depderçelerden we markanyň nyşany bolan beýleki zerur ownuk önümlerden başlap telewizorlar, kir ýuwýan maşynlar we beýleki enjamlar baýrak hökmünde çykarylýar. Doly maglumaty şu salgydan alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler