Soňky habarlar

Arhiw

Aziýa ekspert

0
6500
Eýesi:
asiaexpert
Salgysy:
Aşgabat, Görogly köçesi 58
Telefon belgiňiz:
+9936552871
Pocta:
asiaexpert01@gmail.com
Web adres:
www.instagram.com/asiaexpert_tm/
Soňky täzelenme:

GOZGALMAYAN EMLAK AGENTLYGY

ASIAEXPERT

Firmamyzyn hyzmatlary
*Gozgalmayan emlagi satmak satyn almak
*Hukuk tarapdan goldamak,miraslyk sowgat etmek
*Dokumentleri resmilesdirmek
*Turkmenistanyn kanuncylygyna layyklygda gozgamlayan 
emlaklerin gelisiklerini yerine yetirmek
*Yazga goymak

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler