Soňky habarlar

Arhiw

“Güneşli-Zaman” – aýratyn sargytlar üçin jaý gurmak

0
13243
Salgysy:
Туркменистан, г. Ашхабад, ул. Огузхана 132, дом «Nusaý Ýollary”.
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 95 40 61; (+993 12) 95 40 62
Pocta:
guneshli_zaman@mail.ru
Web adres:
www.guneshli-zaman.com
Soňky täzelenme:

“Güneşli-Zaman” kompaniýasy – jaýlaryň gurluşygyny aýratyn sargytlar boýunça amala aşyrýar. Müşderiniň taslama we dizaýn boýunça islegleri kabul edilýär.

“Güneşli-Zamanyň” jaý gurmakdaky artykmaçlyklary: 

  • Jaýlaryň Ýewropa standartlaryna laýyklykda gurulmagy;
  • Girdejili: bahasy beýlekileriňkiden amatly;
  • Howpsuzlyk: iş göz öňünde tutulan borçlaryň ýerine ýetirilmegi bilen, Şertnama laýyklykda berk ýerine ýetirilýär;
  • Çydamly: ýokary hilli gurluşyk materiallary, ýokary hilli gurluşyk;
  • Öňdebaryjy binagärler, dizaýnerler we gurluşykçylar;
  • Dolandyryş: tapgyrlaýyn gurluşyklara gözegçilik we hasabat bermek.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler