Arhiw

TAMIZ HALY -- Asgabat şäherinde halylaryň ýokary hilli himiki arassalaýyş!!

0
4407
Eýesi:
Tamiz Haly
Salgysy:
Ashgabat
Telefon belgiňiz:
+99363143931
Pocta:
canseryoja@mail.ru
Soňky täzelenme:
Aşgabat şäherinde halylaryň ýokary hilli himiki arassalaýyş. ✔️Ýokary hilli enjamlar. ✔️Guradyjy bokslar. ✔️Ýokary hilli himiýa. ✔️Ashgabatyn çäginde 10 ýyldan bäri. ✔️Sargytlary gije-gündiz kabul edilşi ✔️Tiz eltip berme we sargytlaryň kabul edilşi. ✔️Halylaryň ähli görnüşlerini arassalaýarys. ✔️Odeyol, zanaveska we lyustra yuwyaz. "TÄMIZ HALY" KOMPANIÝASY, SIZIŇ HALYLARYŇYZYŇ ÝOKARY HILLI ARASSALAÝYŞY HÖDÜRLEÝÄR. JAŇ EDIŇ WE SIZIŇ HALY ÖNÜMLERIŇIZIŇ DIŇE ÝOKARY HILLI HIMIKI ARASSALAÝYŞY SARGAŇ. "ARASSA HALY"-SAGDYN MAŞGALA. ARASSAJA ARASSALAÝARYS, ÇALT ELTIP BERÝÄRIS.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler