Soňky habarlar

Arhiw

Ulkertm Kafeller Dunyasi

0
6015
Salgysy:
Туркменистан, Aшхабат, Ак Там Базары, 33 магазин.
Telefon belgiňiz:
(+993 61) 10 25 01, (+993 65) 61 71 73.
Pocta:
kafellerdunyasi@gmail.com

Ulker.tm Kafeller Dunyasi size güller, hammam plitalary we keramiki granit plitalary, etek tagtalary, iň oňat EEFA keram öndürijileriniň önümleri we başga görnüşli bezeg plitalaryny hödürleýär. Tejribeli satyjylar, owadan dizaýnlar, dürli görnüşler!

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler