Soňky habarlar

Arhiw

"Kendir" – Gurluşyk harytlary

0
21952
Salgysy:
Туркменистан, Ашгабат, Багтыярлык, ул. Тазе Заман, дом 180/2.
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 24 77 80
Pocta:
info@kendirtm.com
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Bileleşiginiň agzasy bolan Kendir Şahsy Kärhanasy 2013-nji ýylyň 16-njy dekabrynda döredildi. Kärhananyň esasy maksady ilatyň sarp edijiniň islegini kanagatlandyrmak, bazary halkyň sarp edýän gurluşyk harytlary bilen üpjün etmek we önümçilik işjeňligini ýokarlandyrmak.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler