Soňky habarlar

Arhiw

Orlan

0
6796
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 94 04 37; (+993 12) 96 49 86;
Pocta:
training2@orlan.org
Web adres:
www.orlan.org
Soňky täzelenme:

Orlan, Türkmenistanda kadrlar boýunça maslahat beriji we işgärler taslamalarynda işleýän (iś gözleŷjiler üçin) iň uly kompaniýalaryň biridir.

2007-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, Türkmenistanyň Telekeçiler we Senagatçylar Bileleşiginiň, şeýle hem Türkmenistanyň Ykdysadyýetçiler Bileleşiginiň doly agzasy. Orlan Türkmenistanyň ähli welaŷatlarynda işleýär. “Orlan” kompaniýasy işe almak, işden çykarmak, autsorsing, maslahat beriş we okuw hyzmatlaryny hödürleýär.

 

Goşmaça maglumatyny AkTam Bazary web sahypasynda alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler