Soňky habarlar

Arhiw

"Peýkam Market" Aşgabatda utuşly söwda geçirýär

0
38889
Salgysy:
Aşgabat şäheri, Aýtakow köçesi, «Däne» öýi. «Peýkam Market».
Telefon belgiňiz:
95 40 45, +993 64 25 07 07.
Web adres:
@peykam_market.

Üns beriň! Peýkam Marketden utuşly söwda!

Aşgabat şäheriniň ähli ýaşaýjylary, 10 manatlyk söwda edip, naýbaşy baýrak bolan «Nissan Versa» kysymly ýeňil awtoulaga eýe bolmak mümkinçiligiňiz bar.

Şeýle hem marketden söwda edenlere «SKYWORTH» tehnikalarynyň aşakdaky görnüşleri hem garaşýar:

  • sowadyjy;
  • telewizor;
  • miktolkunly peç;
  • gaz plitasy;
  • ütük;
  • kuler;
  • saç guradyjy;
  • tozan sorujy;
  • elektrikli çäýnek.

Utuşlarda 50 baýrak bar.

Utuşly söwdanyň geçirilýän ýeri: Aýtakow köçesi, «Däne» öýi. «Peýkam Market».

Telefonlary: 95 40 45, +993 64 25 07 07.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler