Soňky habarlar

Arhiw

Merdana Söwda

0
9075
Salgysy:
Туркменистан, Ашхабад, "Ак Там базары"
Telefon belgiňiz:
(+993 61) 80 65 45.
Pocta:
hajyyewarslan2104@gmail.com
Soňky täzelenme:

Merdana Sowda size hödürleýär:

  • Aşgabatda sargyt etmek üçin aýratyn gapylary öndürmek;
  • Hytaýdan iň oňat metal plitkalar;
  • Daşarky gapylar;
  • Içki gapylar;
  • Daşarky gapylar üçin MDF;
  • Daşarky gapylar üçin demir süýümler;
  • Türkiýede edilen gapylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler