Soňky habarlar

Arhiw

PENTI

0
9977
Telefon belgiňiz:
(+993 63) 72 72 77
Pocta:
Shirjemalpenti@gmail.com
Soňky täzelenme:

Penti tm hyzmatdaşymyz 10 ýyldan bäri lomaý we bölek satuw üçin Penti önümleri bilen göwnümizden turyp, bu markany biziň ýurdumyzda gün saÿyn ösdürýär.

Penti -Türkiýede we daşary ýurtlarda beden eśik, kombinasiýa, öý eşik, terlik, köÿnekçe, içki geýim geÿim, balta we jorap öndürijisidir.

Penti önümlerine aktam.com.tm sahypasynda göz aýlap we sargyt edip bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler