Arhiw

NESIP

0
2316
Salgysy:
Туркменистан, Ашхабад, Жилой комплекс Гуртлы 29.
Telefon belgiňiz:
(+993 63) 32 91 34.
Pocta:
info@nesiptextile.com

NESIP - erkekleriň köýnekleriniň aýratyn tikýärler. Şeýle hem, islendik ýaşda erkek köýnek öndürmek bilen meşgullanýarys. NESIP ýurduň dokma senagaty bazaryndaky öňdebaryjy kompaniýalaryň bir bölegidir. Assortiment klassiki stilde erkekleriň köýneklerine esaslanýar. Döwrebap ýokary öndürijilikli enjamlary ulanyp, ýokary hilli matalardan eşik ýasaýarys.

 

Goşmaça maglumatyny AkTam Bazary web sahypasynda alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler