Arhiw

Atelýe "LEÝLIŞA"

0
2432
Salgysy:
Туркменистан, г. Ашхабат, Копетдаг базар 298-ой магазин.
Telefon belgiňiz:
(+993 65) 61 43 37.
Pocta:
lei_li_girl@mail.ru

Öýüňize eltip bermek  hyzmaty, arzuwlaryňyza laýykmy? Bu täsin dälmidir?! Ýok, dostlar, bu internet atelýe studiýasy. Internet Atelýesy, ýönekeý gurallaryň kömegi bilen özüňizi fashion dizaýneri ýaly duýarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde, onlaýn geýim dükanlaryndan esasy tapawut, “laýyk / laýyk däl?” Olçeg almak diýlen düöünjäniň ýoklugy, sebäbi geýim aýratyn dünýä ülňülerine laýyklykda tikilýär.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler