Arhiw

"MAŸAM" - Himiki tämizleýji

0
5378
Salgysy:
Туркменистан, г.Ашхабад, Торговый центр "Джошгун"; проспект Битарап Туркменистан 108; Торговый центр "15 лет Независимости" 10;
Telefon belgiňiz:
(+993 63) 60 92 22.
Pocta:
info@mayam.co
Soňky täzelenme:

Biziň maksadymyz - Gymmat wagtyňyzy arassalamak we ýuwmak üçin sarp etmäň, biz siziň üçin ederis. Durmuşdan lezzet al!

Wezipe laýyklykda, biziň wezipämiz gury arassalamak, suw arassalamak, kir ýuwmak we ütüklemek hyzmatlaryny, otag ölçeglerini, aýakgap, çemodany, ýokary hilli gezelençleri halkara ülňülerine laýyklykda üpjün etmek arkaly adamlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmakdyr.

Näme üçin biz?

  • Her bir müşderä aýratyn çemeleşmek;
  • Her zada ünsli garamak;
  • 100 TMT-den gowrak sargytlar üçin mugt eltip bermek we alyp gaýtmak hyzmaty;
  • Kabul edişden başlap berilýänçä ähli tapgyrda 7 gezek gözegçilik edýäris;
  • Adaty müşderiler üçin bonus kartlary;
  • Hepdelik mahabat we başga-da köp zatlar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler