Arhiw

"Ýüpek mebel"

0
18210
Salgysy:
Туркменистан, г.Ашхабад, ул. Гонибег 132.
Telefon belgiňiz:
+99364091919.
Pocta:
turkmengapy@gmail.com
Soňky täzelenme:

Aşgabat şäherinde amatly baha bilen Gapylar

ÝÜPEK MEBEL gapylar  dükany Aşgabatda ilkinjileriň biri:

 • Uly seçim - 800-den gowrak gapy modeli we 30 üpjün ediji;
 • Öz ölçegleriňize dogruçyl gapy saýlamak;
 • Adaty we aýratyn gapylary öndürmek;
 • Örän amatly we işleýän onlaýn dükan;
 • Iň ýokary iş netijeliligi (ätiýaçlyk gapy bilen);
 • Wycientdanly hünärmenler;
 • Adalatly bahalar;
 • Sebit boýunça tor hyzmatdaşlary;
 • Hukuk şahslary we şahsy adamlar bilen işleşiň;
 • Doly hyzmat sikli: Ölçemek, gowşurmak, gurnamak, kepillik.

Olar size hyzmatlaryň doly toplumyny hödürlemäge taýýardyrlar:

 • Gapyny saýlamakda maslahat we kömek;
 • Ölçegçiniň gidişi, işiň bahasyny ölçemek we hasaplamak;
 • Gapylary we degişli önümleri, goşmaçalary, enjamlary we ş.m.;
 • Gapylary gurmak (gurnamak), şeýle hem goşmaça ýerine ýetirmek ukyby. işleýär (deşikleri giňeltmek, eňňitler bilen duralgany gowulaşdyrmak we ş.m.);
 • Kepillik hyzmaty.

 

Goşmaça maglumatyny AkTam Bazary web sahypasynda alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler