Soňky habarlar

Arhiw

Rysgal Mebel

0
21000
Telefon belgiňiz:
+(99312) 76 19 52; 75 40 12
Pocta:
info@rysgalmebel.com
Web adres:
https://www.rysgalmebel.com/
Soňky täzelenme:

Rysgal Mebel ýokary hilli we ajaýyp mebelleriň köp görnüşini hödürleýär.

Habarlaşmak üçin:

 • Aşgabat ş. G.Kulyýew köç. (obýezdnoý), 94 dükan Tel: +993 12 75 40 12
 • Aşgabat ş. A.Döwletow köç. (Lomonosow-Bedew), 41 A dükan Tel: +993 12 76 19 52
 • Aşgabat ş. G.Kulyýew köç., Ak toprak binasy. 1-nji etaj Tel: +993 12 75 40 12
 • Mary ş. Magtymguly 51a: Tel: +993 522 7 23 86 Mob: +993 61 73 88 42 / +993 61 63 05 05
 • Türkmenabat ş. Niýazow şaýoly köç., "Rysgal"söwda merkezi :Tel: +993 422 2 11 71. Mob: +993 64 50 84 59 / +993 61 13 05 05
 • Türkmenbaşy ş. Fioletowa köç. (Öňki"Nurgül" kafe): Tel: +993 65 42 21 09 / +993 61 40 40 
 • Balkanabat ş. 191-nji kwartal: Tel: +993 222 6 32 02 Mob: +993 61 49 41 21 / 8 61 13 06 06
 • Daşoguz ş. Magtymguly şaýoly, Rysgal Mebel +993 65 96 54 70 /+993 65 82 87 40
 • Kerki ş. Bitaraplyk köç. No: 15 +993 61 50  51 50
 • Magdanly ş. A. Niýazow köç. No: 20   +993 63 65 03 44
 • Hazar ş. 37-ji Kwartal, söwda bazary +993 63 64 18 95 35/ +993 65 15 93 76

Instagram: @rysgal_mebel          

IMO: +99312761952

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler