Soňky habarlar

Arhiw

Гёкдере

0
20022
Salgysy:
Ахалский велаят, пос. Гёкдере

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň