Sanatoriýalar

Sort by:
Sanatoriýalar
Балканский велаят, пос. Магтымгулы (Гарры Гала)
24543
Sanatoriýalar
г. Балканабад
41047
Sanatoriýalar
Лебапский велаят, Койтендагский этрап
42223
Sanatoriýalar
Ахалский велаят, пос. Гёкдере
52737
Sanatoriýalar
г. Ашгабат, пос. Берзенги
(993 12) 48-89-31
65420
Sanatoriýalar
Балканский велаят, пгт. Моллакара
+(993222) 56617; 56622
61681
Sanatoriýalar
Ахалский велаят
+(99131) 23-8-51; 23-7-98; 32-4-73
64958
Sanatoriýalar
Марыйский велаят, г. Байрам Али
(+993564) 6-11-70, 6-09-34, 6-09-20
71650
Sanatoriýalar
Лебапксий велят, г. Фарап
+993 (422) 3 17 05 +993 (422) 3 12 33
86603
Sanatoriýalar
Ахалский велаят, пос. Арчман
+(99312) 921953 921953
89369
Sanatoriýalar
Балканский велят, пос. Берекет
8106
Sanatoriýalar
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynyň N.Andalyp geňeşligi
800-322-9-10-96; 800-322-9-10-97.
11495
Sanatoriýalar
Лебапский велаят
13606
Sanatoriýalar
Ахалский велаят
8482