Sanatoriýalar

Sort by:
Sanatoriýalar
Ахалский велаят, пос. Арчман
01 Sentýabr 2012
25046
Sanatoriýalar
Лебапксий велят, г. Фарап
01 Sentýabr 2012
26259
Sanatoriýalar
Ахалский велаят, пос. Гёкдере
01 Sentýabr 2012
23826
Sanatoriýalar
Лебапский велаят, Койтендагский этрап
01 Sentýabr 2012
23269
Sanatoriýalar
г. Балканабад
01 Sentýabr 2012
21576
Sanatoriýalar
Балканский велаят, пос. Магтымгулы (Гарры Гала)
01 Sentýabr 2012
5378
Sanatoriýalar
Марыйский велаят, г. Байрам Али
(+993564) 6-11-70, 6-09-34
01 Sentýabr 2012
8508
Sanatoriýalar
Балканский велят, пос. Берекет
01 Sentýabr 2012
5050
Sanatoriýalar
Awaza etrabynda Hazar deňziniň kenary
800-243-5-78-19; 800-243-5-78-20.
26 Noýabr 2018
6465
Sanatoriýalar
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynyň N.Andalyp geňeşligi
800-322-9-10-96; 800-322-9-10-97.
26 Noýabr 2018
2619
Sanatoriýalar
Ахалский велаят
800-131-23-8-51; 800-131-23-7-98
01 Sentýabr 2012
6688
Sanatoriýalar
Лебапский велаят
30 Iýul 2012
4519
Sanatoriýalar
г. Ашгабат, пос. Берзенги
(993 12) 48-89-31
01 Sentýabr 2012
10058
Sanatoriýalar
Ахалский велаят
01 Sentýabr 2012
5059
Sanatoriýalar
Балканский велаят, пгт. Моллакара
01 Sentýabr 2012
6891