Sanatoriýalar

Sort by:
Sanatoriýalar
Ахалский велаят, пос. Арчман
01 Sentýabr 2012
6601
Sanatoriýalar
Лебапксий велят, г. Фарап
01 Sentýabr 2012
7657
Sanatoriýalar
Ахалский велаят, пос. Гёкдере
01 Sentýabr 2012
5630
Sanatoriýalar
Лебапский велаят, Койтендагский этрап
01 Sentýabr 2012
5132
Sanatoriýalar
г. Балканабад
01 Sentýabr 2012
3479
Sanatoriýalar
Балканский велаят, пос. Магтымгулы (Гарры Гала)
01 Sentýabr 2012
4989
Sanatoriýalar
Марыйский велаят, г. Байрам Али
(+993564) 6-11-70, 6-09-34
01 Sentýabr 2012
6984
Sanatoriýalar
Балканский велят, пос. Берекет
01 Sentýabr 2012
4772
Sanatoriýalar
Awaza etrabynda Hazar deňziniň kenary
800-243-5-78-19; 800-243-5-78-20.
26 Noýabr 2018
3991
Sanatoriýalar
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynyň N.Andalyp geňeşligi
800-322-9-10-96; 800-322-9-10-97.
26 Noýabr 2018
1643
Sanatoriýalar
Ахалский велаят
800-131-23-8-51; 800-131-23-7-98
01 Sentýabr 2012
5740
Sanatoriýalar
Лебапский велаят
30 Iýul 2012
3804
Sanatoriýalar
г. Ашгабат, пос. Берзенги
(993 12) 48-89-31
01 Sentýabr 2012
9603
Sanatoriýalar
Ахалский велаят
01 Sentýabr 2012
4753
Sanatoriýalar
Балканский велаят, пгт. Моллакара
01 Sentýabr 2012
6360