Soňky habarlar

Arhiw

Bäş Dogan

0
7198
Salgysy:
Туркменистан, г.Ашхабад, АкТам базары, магазин №22
Telefon belgiňiz:
+993 65 45-90-03
Pocta:
bashdogan13@gmail.com
Soňky täzelenme:

Tomus - dynç alyş we abatlaýyş wagty, sebäbi hut şu iş işler üçin iň amatly wagty. Emma ony nireden başlaýarsyňyz? Ilki bilen, gurluşyk materiallary bazaryny üns bilen öwrenmek we derňemek peýdalydyr, sebäbi gurluşyk döwre we her ýyl has amatly we girdejili materiallary oýlap tapylýar.

"Ak Tam Bazary" söwda platformasyndaky hyzmatdaşy Bäşdogan, 2000-den gowrak gurluşyk önümine eýedir, eltip bermek arkaly onlaýn zakaz edip bolýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler