Soňky habarlar

Arhiw

Tämizlik, bag ekmek we remont hyzmatlary

0
2802
Eýesi:
Начальник
Salgysy:
Ашхабад, Балкан, Ахал, Мары, Дашогуз, Лебап
Telefon belgiňiz:
+99362252559
Pocta:
hyujackman@mail.ru
Soňky täzelenme:
Biz gündelik tämizlik (Уборка) işlerini amatly bahalardan, ähli görnüşinde, öý tämizligi, howly tämizligi, bag ekin ekmek, remont we remontdan soňky arassaçylyk işlerini edýäris. Iň gowy hili, bahany we tiz wagtyň içinde ýerine ýetireris. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: +99362252559

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler