Arhiw

Türkmenistanyň Superkubogy — 2018: «Altyn Asyr» — «Köpetdag»

0
5915
Salgysy:
Стадион «Копетдаг»
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 3-nji awgustynda Aşgabadyň «Köpetdag» stadionynda Türkmenistanyň superkubogy — 2018-iň duşuşygy geçiriler. 
19:00 «Altyn Asyr» — «Köpetdag»

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler