Soňky habarlar

Arhiw

Tämizlik we öý işleri

0
3586
Eýesi:
Bahar
Telefon belgiňiz:
865879081
Pocta:
bulletproof12@gmail.com
Soňky täzelenme:
Öý tämizligi, egin eşikleri ütükleme we çagalaryň seredilmegine degişli iş gözleýärin. Tejribäm bar we özalky iş ýerlerimden soralyp biliner. Telefon: 865-87-90-81 Bahar

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler