Soňky habarlar

Arhiw

«AFK-nyň Kubogy – 2019» «Altyn Asyr» — «Istiklol»

0
7082
Salgysy:
Стадион «Копетдаг»
Soňky täzelenme:

AFK-nyň Kubogy — 2019 «D» toparça. Merkezi zolak 2-nji tapgyr.
Duşuşygyň başlanýan wagty — 17:00
«Altyn Asyr» (Türkmenistan) — «Istiklol» (Täjigistan)
Emin: Abdulla Ali Al-Marri (Katar)
Inspektor: Muhsin Torki (Eýran).  
Duşuşygyň komissary: Rawişankar Jaýaraman (Hindistan).
Duşuşygyň geçiriljek ýeri: Aşgabat ş., «Köpetdag» stadiony.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler