Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Futzal ligasynyň 7-nji tapgyry Änewde dowam eder

0
4782

11.04.2019 ý. VII-tapgyr Änew şäheri
«Daýhanbank» - «Deňizçi» 10:00
TNGIZT - «Ahal» 12:00
«Nesil» - «Gümrükçi» 14:00
«Senagatbank» - «Köpetdag» 16:00
«Serhetçi» - «Talyp sport» 18:00
«Migrasiýa» - «Milli goşun» 20:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler