Soňky habarlar

Archive news

Aşgabadyň kinokonsert merkezlerinde görkeziljek kinolar

0
964

Türkmenistan» kinokonsert merkezinde

12.03.2019 ý. — «Ak gaplaň», çagalar üçin rus çeper filmi, 15:00-da, «Kalbymyň soltany», hindi çeper filmi, 18:00-da.

13.03.2019 ý. — «Gök deräniň aýdymy», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Men seniň üçin kim?», hindi çeper filmi, 18:00-da.

14.03.2019 ý. — «Gyzyl derýaly jülge», çagalar üçin hytaý çeper filmi, 15:00-da, «Söýgülimiň toýy», hindi çeper filmi, 18:00-da.

15.03.2019 ý. — Ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň «Iň eýjejik gyzjagaz» atly çäresi, 14:00-da, «Badşah Sing», hindi çeper filmi, 18:00-da.

16.03.2019 ý. — «Aýdyma siňen ömürler», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Nika oýunlary», hindi çeper filmi, 18:00-da.

17.03.2019 ý. — « Hoş gal, Merri Popins!», rus çeper filmi, 18:00-da.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han koçesiniň 13-nji jaýy

Telefon: 49-23-14, 49-26-58.


*****

«Aşgabat» kinoteatrynda

12.03.2019 ý. — «Arzyly enekäm», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, «Göwher gol», rus çeper filmi, 15:00-da, «Seýis», türkmen çeper filmi, 17:00-da,«Kämillige ýol», türkmen çeper filmi, 19:00-da.

13.03.2019 ý. — «Ýumajyk», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, «Söýgi hem kepderiler», rus çeper filmi, 15:00-da, «Bürgütler», tatar çeper filmi, 16:00-da, «Soltan», hindi çeper filmi, 19:00-da.

14.03.2019 ý. — «Jadyly hünji hakynda erteki», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, «Ýyldyz», rus çeper filmi, 15:00-da, «Kämillige ýol», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Kireýne ýaşaýanlar», hindi çeper filmi, 19:00-da.

15.03.2019 ý. — «Gyzyl derýaly jülge», çagalar üçin hytaý çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, «Kämillige ýol», türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Eje» rus çeper filmi, 17:00-da, «Şekersiz söýgi tagamy», hindi çeper filmi, 19:00-da.

16.03.2019 ý. — «Japbaklar», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, «Belentlik», rus çeper filmi, 15:00-da, «Keremli söz», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Kämillige ýol», türkmen çeper filmi, 19:00-da.

17.03.2019 ý. — «Şa gyzy Ze Poni», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, «Berliniň ýolunda», rus çeper filmi, 15:00-da, «Kämillige ýol», türkmen çeper filmi, 17:00-da, «Hyjuwly isleg», hindi çeper filmi, 19:00-da.

Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly 

Telefon: 93-67-25, 93-79-23.


*****

«Watan» kinokonsert merkezinde

12.03.2019 ý. — «Düýeguş», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Umydy elden berme», hindi çeper filmi, 18:00-da.

13.03.2019 ý. — «Gyzykly gezelenç», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Işiňiz şowly bolsun», hindi çeper filmi, 18:00-da.

14.03.2019 ý. — «Lotos gülçyrasy», çagalar üçin hytaý multfilmi, 15:00-da, «Wir — halk gahrymany», hindi çeper filmi, 18:00-da.

15.03.2019 ý. — «Gorkak batyr», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Hilegär nätanyş», hindi çeper filmi, 18:00-da.

16.03.2019 ý. — «Lotos gülçyrasy», çagalar üçin hytaý multfilmi, 15:00-da, «Deli-6» hindi çeper filmi, 18:00-da.

17.03.2019 ý. — «Akýaýlanyň aýdymy», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, «Patyşa Sing», hindi çeper filmi, 18:00-da.

Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi 46 

Telefon: 92-18-65. 


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň