Soňky habarlar

Arhiw

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Türkmenistandaky ýurt boýunça edarasy

0
22879
Salgysy:
г.Ашхабад, Арчабиль ш., 21.
Telefon belgiňiz:
48-83-99, факс: 48-83-93

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 21.
tel.: 48-83-99 faks: 48-83-93.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler