Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar baradaky Gaznasynyň (UNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy

0
19858
Salgysy:
г.Ашхабад, Арчабиль ш., 21.
Telefon belgiňiz:
48-83-25, факс: 48-83-16

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 21.
tel.: 48-83-25 faks: 48-83-16.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň