Soňky habarlar

Arhiw

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar baradaky Gaznasynyň (UNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy

0
54830
Salgysy:
г.Ашхабад, Арчабиль ш., 21.
Telefon belgiňiz:
48-83-25, факс: 48-83-16
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 21.
tel.: 48-83-25 faks: 48-83-16.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler